güncel..

Sözleşmeli Öğretmen Nedir? Ne Değildir?

sponsorlu bağlantılar


Sözleşmeli Öğretmen Nedir? Ne Değildir? 

sozlesmeli-ogretmenlik

Sözleşmeli öğretmenliğe atama nasıl olacak? Kadroya nasıl geçecekler?

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı kabul edildi. 652 sayılı KHK’ye eklenen ek 5’inci maddede sözleşmeli öğretmenliğe atamanın nasıl olacağı ve kadrolu öğretmenliğe geçiş süreci açıklanmıştır. Buna göre sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci ile kadroya geçişi şu şekilde sıralayabiliriz;

1- Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdamına gidilecek.

2- Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanacak.

3- Atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaklar. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli öğretmenin eşi sözleşmeli öğretmene tabi olacak. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacaktır.

4- Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanacaklar. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacak ve bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

5- Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelikle düzenlenecektir.

Sözleşmeli öğretmenler ne kadar ücret alacak?

Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz komisyonda şu ifadeleri kullanmıştır; “Ücreti ne olacak? Kesinlikle kadroludan daha aşağı olmayacak. Şu anda da sözleşmeli öğretmen maaşı 2016’da 2.194 lira, ek ders de 539; 2.700 küsur gibi oluyor. Ama, gerçekten maaşlarını iyileştirmek, ek derstir… Zaten puan da veriyoruz. Orada kaldığı süre için diğer yerlere nazaran daha fazla puan veriyoruz. Ama, bundan sonra biz Maliye’yle görüşeceğiz. Yani, mali yönüne tek başımıza karar veremiyoruz, hükümetin politikası. Gerçekten, hükümetimizin de genel şeyi… Öğretmenleri diğerlerinden cazip hale getirmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? İşte, maaşlarının gözden geçirilmesi dahil, özendirme dahil, hatta öğretmen seçiminden, eğitim fakültelerine gitmeden önce başlayarak da o strateji belgesinde.”

Ayrıca, sayın Bakan; “kariyer basamaklarının oluşturulması -Strateji Belgesinde- özendirici tedbirlerin alınması, eğitim öğretim kurumlarının sınıflandırılması, öğretmen maşlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretmenlerin bireysel çalışma yapabilmelerine imkan sağlayan ortamlar oluşturulması, öğretmenin mesleki uygulama ve eğitim kurumunun yönetimine ilişkin yetki ve sorumluklarının artırılması da dahil olmak üzere birçok öneri bu strateji belgesinde var. Hangi illere yapılacak bu? Zaten kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler deyince Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ın da olduğu iller.

Adaylar Meclis koridorlarında koşmak zorunda bırakılmamalıdır

Bu köşeyi takip edenler, öğretmenliğe alınmada mutlak surette sözlü sınav olması gerektiğini savunduğumu bilirler. Bu bağlamda sözleşmeli öğretmenliğe atanmada getirilen sözlü sınav birçok kesimi tedirgin etti.

Malum, sözlü sınav denilince akla hemen kayırmacılık geldiğinden ciddi bir tedirginlik oluşmaktadır. Ancak, kariyer meslek olarak tanımladığımız 657 sayılı Kanun’un 36/A-11’inci maddesinde sayılan uzman yardımcıları, müfettiş yardımcıları, meslek memurları, kaymakamlar vb. tamamında sözlü sınav vardır ve bunun kaldırılmasına yönelik bir çaba da söz konusu değildir. Hal böyle iken geleceğimiz olan çocuklarımızı şekillendiren öğretmenlerin de seçilmesinde hem profesyonel hem de katı kurallar getirilmesi gerekmektedir.

Maalesef öğretmen seçiminde emniyet personeli seçimi kadar dikkatli davranılmıyor. Halbuki emniyet mensupları bugünümüzün, öğretmenler ise geleceğimizin güvenliğini sağlıyor. Hele hele taciz olaylarının artması öğretmen seçiminde çok daha dikkatli olunmasını zorunlu kılmaktadır. Sözlünün yanında öfke kontrolü dahil birçok testten geçirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, sözlü sınavın olmazsa olmaz kural olduğunun bilinmesi gerekir. Ancak, üzerinde kafa yorulması gereken asıl konu sözlü sınavın riskini ortadan kaldıracak yöntemler üzerinde durulması olmalıdır. Bu yöntemlerden bir tanesi kamera yöntemidir. Diğer bir yöntem ise memur sendikalarıyla çalıştay düzenleyip objektif kriterler üretmeleri yönünde gayret göstermelerinin sağlanmasıdır. Kaldı ki taraflar bir araya gelerek zaten var olan riski azaltabilirler.

Daha önce, 652 sayılı KHK’de yapılan değişiklikle aday öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçişte sözlü sınav getirilmişti. Kanunun Meclis’teki görüşmelerinde ciddi tepkiler gelmiş ve ciddi tartışmalar yaşanmıştı. Ancak, gelinen aşamada görünen o ki her kesim öğretmen alımında sözlü sınav olmasını istiyor. En temel çekince ise objektifliğin nasıl sağlanacağıdır. Üzerinde kafa yorulması gereken en kritik konunun bunun üzerinde yoğunlaştığı bilinmelidir. Muhalefet partileri sözlü sınavdan ziyade yöntemine sonuçlarına itiraz etmektedirler. Yeni düzenlemede ise daha öğretmenliğe girişte sözlü sınav getirilmektedir ve doğrusu da budur.

Her veli, çocuğunun en iyi öğretmenden ders almasını talep etmektedir ve bu durum en tabii hakkıdır da. Ancak, şu ana kadar kamunun bulduğu en iyi öğretmen seçim yöntemi ise sadece merkezi olarak yapılan yazılı sınav olup, bunun tek başına yeterli olmayacağı ise her kesimin mutabık olduğu bir gerçektir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerin yetişmesi için en iyi öğretmen seçim yönteminin sadece yazılı bir sınav olduğunu söyleyerek yeni arayışlara gidilmesini engellemek gerçekçi değildir. Önemli olan, en iyi öğretmen alım yöntemi ile objektif kıstasların nasıl oluşturulması gerektiği konusunda sözü olanların rahatça bunu açıklamasıdır.

Kaldı ki benzer bir şekilde sadece yazılı sınavla özel okullarda öğretmen istihdamının en iyi yöntem olduğunu iddia eden birisi çıksa bu kişi hakkında ne düşünüleceğini tahmin etmek zor olmasa gerektir. Orası özel sektör diye itirazların yükseldiğini duyuyoruz ancak, ister özel okul, isterse kamu okulu olsun öğretmenlere emanet edilen şey geleceğimiz olan öğrencilerdir.

Sonuç olarak, sözlü sınav olmalı ama sözlü sınavların yaşandığı kamu kurumlarında olduğu gibi sözleşmeli öğretmen alımında da adayların Meclis koridorlarında referans peşinde koşmalarının önüne geçilecek objektif kıstaslar getirilmesi olmazsa olmaz bir kural olmalıdır. Aksi takdirde işin suyunun çıkacağının bilinmesi gerekmektedir ve olan referans bulamayan garibanlara olur.

 
sözleşmeli öğretmenlik
sözleşmeli öğretmenlik başvuru
sözleşmeli öğretmenlik başvurusu
sözleşmeli öğretmenlik başvuru formu
sözleşmeli öğretmen alımı
sözleşmeli öğretmenlik nedir
sözleşmeli öğretmen şartları
sözleşmeli öğretmen maaşı
sözleşmeli öğretmen şartları 2016
sözleşmeli öğretmen atamaları
sözleşmeli öğretmen alımı 2016
sözleşmeli öğretmen ataması
sözleşmeli öğretmen alım şartları
sözleşmeli öğretmen alımları
sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman
sözleşmeli öğretmen atanacak iller
sözleşmeli öğretmen alımı 2017
sözleşmeli öğretmen alımı nasıl olacak
sözleşmeli öğretmen alınacak iller
sözleşmeli öğretmenlik ceyhan
ücretli öğretmen ceza alır mı
ücretli öğretmen.com
sözleşmeli coğrafya öğretmeni
sözleşmeli öğretmen detayları
sözleşmeli öğretmen doğu
sözleşmeli öğretmen doğuda
sözleşmeli öğretmen düzenlemesi
sözleşmeli öğretmen doğu görevi
sözleşmeli öğretmen dönemi
sözleşmeli öğretmen doğum izni
sözleşmeli öğretmen ders ücreti
sözleşmeli öğretmen doğum parası
sözleşmeli öğretmen derece kademe
sözleşmeli öğretmen ekşi
sözleşmeli öğretmen eş durumu
sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti
sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini
sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin yönetmeliği
sözleşmeli öğretmen eş durumu yolluk
sözleşmeli öğretmen eş durumu yolluk dilekçesi
sözleşmeli öğretmen eğitim ödeneği
sözleşmeli öğretmen ek ders çizelgesi
sözleşmeli öğretmen evrakları
sözleşmeli öğretmen forum
sözleşmeli öğretmen formasyon
sözleşmeli öğretmen fiyatları
sözleşmeli öğretmen feshi
sözleşmeli öğretmenlik formu
sözleşmeli öğretmenlik fiyatları
sözleşmeli öğretmenlik fatih
sözleşmeli öğretmenlik feshi
sözleşmeli öğretmenlik felsefe
sözleşmeli öğretmenlik facebook
sözleşmeli öğretmen geri dönüyor
sözleşmeli öğretmen görev yolluğu
sözleşmeli öğretmen göreve başlama tarihi
sözleşmeli öğretmen gerekli belgeler
sözleşmeli öğretmen görevlendirme yönetmeliği
sözleşmeli öğretmen görev yeri belgesi
sözleşmeli öğretmenlerin geriye dönük yolluk
sözleşmeli öğretmenlik gaziantep
sözleşmeli öğretmenlik gerekli belgeler
sözleşmeli öğretmenlik gaziantep 2017
sözleşmeli öğretmen haberleri
sözleşmeli öğretmen hakları
sözleşmeli öğretmen haberi
sözleşmeli öğretmen haber
sözleşmeli öğretmen hangi iller
sözleşmeli öğretmen hangi illere atanacak
sözleşmeli öğretmen haberleri 2016
sözleşmeli öğretmen hangi illere alınacak
sözleşmeli öğretmen hangi illere
sözleşmeli öğretmen hizmet birleştirme dilekçe örneği
sözleşmeli öğretmen illeri
sözleşmeli öğretmen iller
sözleşmeli öğretmen ilanları
sözleşmeli öğretmen için aranan şartlar
sözleşmeli öğretmen izmir
sözleşmeli öğretmen ilanı
sözleşmeli öğretmen için gerekli evraklar
sözleşmeli öğretmen ile ilgili haberler
sözleşmeli öğretmen iken kpss ile kadroya geçenler
sözleşmeli öğretmen ile ücretli öğretmen arasındaki fark
sözleşmeli öğretmen kanunu
sözleşmeli öğretmen koşulları
sözleşmeli öğretmen kadro
sözleşmeli öğretmen kaç kişi alınacak
sözleşmeli öğretmen kadroları
sözleşmeli öğretmen kpss
sözleşmeli öğretmen kaç yıl sonra kadroya geçer
sözleşmeli öğretmen kaç puanla atanır
sözleşmeli öğretmen kadrosu
sözleşmeli öğretmen kpss ile mi alınacak
sözleşmeli öğretmen listesi
ücretli öğretmen listesi
ücretli öğretmen listeleri
ücretli öğretmen lojman hakkı
ücretli öğretmenlik
ücretli öğretmen listesi 2017
sözleşmeli öğretmen meb
sözleşmeli ögretmen maaşı ne kadar
sözleşmeli öğretmen mülakat
sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar olacak
sözleşmeli öğretmen maaşı 2010
sözleşmeli öğretmen maaşı 2009
sözleşmeli öğretmen memurlar.net
sözleşmeli öğretmen memurlar
sözleşmeli öğretmen maaşı 2017
sözleşmeli öğretmen nasıl olur
sözleşmeli öğretmen neye göre alınır
sözleşmeli öğretmen nedir
sözleşmeli öğretmen nasıl alınacak
sözleşmeli öğretmen ne zaman alınacak
sözleşmeli öğretmen nasıl olacak
sözleşmeli öğretmen ntv
sözleşmeli öğretmen ne kadar maaş alacak
sözleşmeli öğretmen nasıl alınır
sözleşmeli öğretmen nasıl olunur
sözleşmeli öğretmen online başvuru
sözleşmeli öğretmen olma şartları
sözleşmeli öğretmen olmak
sözleşmeli öğretmen olma şartları 2016
sözleşmeli öğretmen olma şartı
sözleşmeli öğretmen olabilmek için gerekli şartlar
sözleşmeli öğretmen olmak için ne yapmalıyız
sözleşmeli öğretmen olmak için kpss puanı
sözleşmeli öğretmen olma şartları 2017
sözleşmeli öğretmen puanları 2016
sözleşmeli öğretmen puan
sözleşmeli öğretmen puanları
sözleşmeli öğretmen personel alımı
sözleşmeli öğretmen puanı
sözleşmeli öğretmen personel nakil bildirimi
sözleşmeli öğretmen parası
sözleşmeli öğretmenler paso alabilir mi
sözleşmeli personel öğretmen olabilir mi
ücretli öğretmen puantaj cetveli
sözleşmeli öğretmen rapor hakkı
sözleşmeli öğretmenlik rize
sözleşmeli rehber öğretmen
ücretli öğretmen rapor alabilir mi
ücretli öğretmen rapor parası
ücretli öğretmen rehberlik ücreti alır mı
ücretli öğretmen rapor alırsa ücreti kesilir mi
ücretli öğretmen rehberlik dersine girer mi
ücretli öğretmen resmi tatil
ücretli öğretmen recep sırça
sözleşmeli öğretmen son dakika
sözleşmeli öğretmen sayısı
sözleşmeli öğretmen suriye
sözleşmeli öğretmen sözleşme örneği
sözleşmeli öğretmen son durum
sözleşmeli öğretmen sistemi
sözleşmeli öğretmen sözlü sınav
sözleşmeli öğretmen suriyeliler için
sözleşmeli öğretmen saat ücreti 2016
sözleşmeli öğretmen tasarısı
sözleşmeli öğretmen taban puanları
sözleşmeli öğretmen tasarı
sözleşmeli öğretmen tam metni
sözleşmeli öğretmen tayin
sözleşmeli öğretmen tazminat alabilir mi
sözleşmeli öğretmen tatilde maaş alır mı
sözleşmeli öğretmen tercihleri
sözleşmeli öğretmen taban puanları 2009
sözleşmeli öğretmen tayin yolluk
sözleşmeli öğretmen uygulaması
sözleşmeli öğretmen ücretleri
sozlesmeli ogretmen ucreti
sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi
sözleşmeli öğretmenlik urfa
sözleşmeli öğretmenlik ucretleri
sözleşmeli öğretmenlik uşak
ucretli ogretmen ucretleri
ucretli ogretmen ucret hesaplama
ücretli öğretmen usul ve esaslar
sözleşmeli öğretmen vekil öğretmenlik nedir nasıl olunur
sözleşmeli öğretmen ve ücretli öğretmen arasındaki fark
sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen arasındaki farklar
sözleşmeli öğretmen var mı
sözleşmeli öğretmenlik van
ücretli öğretmen veli toplantısına katılmak zorunda mı
ücretli öğretmen vergi dilimi
ücretli öğretmen veli toplantısı
ücretli öğretmen veli toplantısına katılır mı
ücretli öğretmen ve usta öğretici
sözleşmeli öğretmen yasası
sözleşmeli öğretmen yönetmeliği
sözleşmeli öğretmen yolluk
sözleşmeli öğretmen yaş sınırı
sözleşmeli öğretmen yasa tasarısı
sözleşmeli öğretmen yapılacak iller
sözleşmeli öğretmen yazın maaş alıyor mu
sözleşmeli öğretmen yorumları
sözleşmeli öğretmen yazın maaş alırmı
sözleşmeli öğretmen yolluk dilekçesi
sözleşmeli öğretmen 14 bin
ücretli öğretmen 1.sınıfı okutabilir mi
sözleşmeli öğretmen 2016
sözleşmeli öğretmen 2017
sözleşmeli öğretmen 2016 maaşları
sözleşmeli öğretmen 2016 şartları
sözleşmeli öğretmen 2016 iller
sözleşmeli öğretmen 2 yıla bir kademe
sözleşmeli öğretmen 2 yıllık
sözleşmeli öğretmen 2017
sözleşmeli öğretmen 2017
sözleşmeli öğretmen 2017
sözleşmeli öğretmen 3+2
ücretli öğretmen 30 saatten fazla derse girebilir mi
ücretli öğretmen 30 saat
ücretli öğretmen 30 gün sigorta
sözleşmeli öğretmenler 4/b hizmet sözleşmesi
sözleşmeli öğretmenler 4b mi
ücretli öğretmen 40 saat derse girebilir mi
ücretli öğretmen 40 saat derse girebilir
ücretli öğretmen 40 yaş
ücretli öğretmen 4.sınıf ingilizce
ücretli öğretmen 4a
sözleşmeli öğretmen 50 il
sözleşmeli öğretmen 5 yıl
sözleşmeli öğretmen 5 yıl sonra kadroya geçer
sözleşmeli öğretmenler 5 yıl
6500 sözleşmeli öğretmen alınacak atamalar
sözleşmeli öğretmen 8 yıl
sözleşmeli öğretmen 8 yıla bir kademe
sozlesmeli-ogretmenlik


sponsorlu bağlantılar

bilgi-tartisma

sayfabildirGörüşlerinizi bildirmek için aşağıdaki yorum formunu kullanabilirsiniz.

Facebook, Hotmail veya Yahoo hesabınızdan giriş yapmış olmanız gerekir..