güncel..

CEP TELEFONUNDA KPSS ÖZETLERİ-KODLARI

OLAY OLAY !!! KPSS ÖZETLERİ Hepsi artık cebindeG-KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ(jar) 208*208 ekran çözünürlüğü olan tüm java desteklitelefonlarda-okuduğunuz sayfa otomatik kaydedilir.-yazıları seçemiyorsanız zoom yapabilirsiniz.-tüm bunlar ve fazlası ceptelefonunuzdan istediğiniz yerde ÖRNEK GÖRÜNTÜPROGRAMLARI İNDİREBİLMEK İÇİN FORUM SAYFAMIZA UĞRAYIN.NOT: PROGRAMI İNDİREBİLMEK İÇİN ÖNCE ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.TAMAMEN ÜCRETSİZDİR. BAŞARILAR!..FORUMUMUZA GİRİŞ İÇİN TIKLA  ...

ANLATIM BOZUKLUKLARI

Anlamla İlgili Anlatım BozukluklarıGereksiz Sözcük ve Ek Kullanımı : İyi bir cümlede yeterli sayıda sözcük kullanılır. Başka bir deyişle gereksiz sözcüklere yer verilmez. Çünkü, gereksiz sözcük kullanımı cümlenin duruluğunu bozar ve anlatım bozukluğu yaratır. Bu anlatım bozukluğu şu şekillerde olabilir :  Eş ve Yakın Anlamlı Sözcüklerin Aynı Cümle İçinde Kullanılması : Örnek :  Atatürk’ün yaptığı yenilikçi devrimler, sosyal ve siyasal yaşamımızı kökünden değiştirmiştir.  Atatürk’ün yaptığı devrimler, sosyal ve siyasal yaşamımızı kökünden değiştirmiştir.  Yatmadan önce dişlerini fırçalamayı unutma.  Yatmadan dişlerini fırçalamayı unutma.  Giyimlerinde, konuşmalarında ve davranış biçimlerinde bir gariplik yoktu.  Giyimlerinde, konuşmalarında ve davranışlarında bir gariplik yoktu.Yardımcı Eylemlerin Gereksiz Kullanılması : “Et, ol” yardımcı eylemlerinin yerini ad ve ad soylu sözcüklere gelen herhangi bir yapım eki tutuyorsa, ya da bunlar cümleden çıkarıldığında, bir anlam değişimi veya daralması olmuyorsa, yardımcı eylemlerin kullanılması gereksizdir. Örnek :Kendine iyi bakmadığı için sık sık hasta oluyor.Kendine iyi bakmadığı için sık sık hastalanıyor.Doktorun bütün hastalarını iyi ettiğini duydum.Doktorun bütün hastalarını iyileştirdiğini duydum.Bu işin en kısa sürede biteceğini umut ediyordum.Bu işin en kısa sürede biteceğini umuyorum.  Gereksiz Ek Kullanımı : Örnek :  İhaleye birçok yerli ve yabancı firmalar katılmıştı.  İhaleye birçok yerli ve yabancı firma katılmıştı.  Bu bestesi onun en tanınmış eseridir.  Bu...

CÜMLE BİLGİSİ

CÜMLE BİLGİSİ Cümle bir duyguyu, bir düşünceyi, bir dileği, bir yargıyı tam olarak anlatan sözcük ya da sözcük öbeğidir. Bir cümlenin her okuyan ya da dinleyen tarafından farklı anlaşılması cümle yorumu demek değildir. Tam tersine bir cümlenin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması gerekir. Cümleyi okuyanın veya dinleyenin kültür düzeyi, düşünce yapısı nedeniyle bir cümleden farklı anlamlar çıkaracağını söylemek anlam bilgisiyle bağdaşmaz. Bir cümlede göreceli kavramların egemen olduğu bir anlatım varsa bu anlatıma “öznel anlatım” denir. Buna karşılık cümledeki anlatım herkes için geçerli olan değer yargılarını içeriyorsa bu cümlede “nesnel anlatım” vardır. * Sonbahar insanları olumsuz etkiler(Öznel) * Sonbaharda yapraklar sararır (nesnel) Cümle Vurgusu: Bir cümlede asıl verilmek istenen, yükleme en yakın sözcük veya sözcük öbeği ile verilir. Eylem cümlelerinde vurgu yükleme en yakın ögedir. * Bu yıl sizi sınava biz hazırlayacağız. * Bu yıl biz sizi sınava hazırlayacağız. * Bu yıl biz sınava sizi hazırlayacağız. * Biz sizi sınava bu yıl hazırlayacağız. İsim cümlelerinde ise vurgu yüklemdedir. * Komşumuz terbiyelidir. * Bugün hava çok güzeldir. UYARI: Devrik cümlelerde vurguyu bulmak için kurallı duruma getirmek doğru olur. Cümle vurgusunun temeli “sözcük vurgusu” na dayanır. Çok heceli sözcüklerde genellikle son hece vurgulu söylenir, buna sözcük vurgusu denir. Cümlede Anlam Farklılıkları: 1- Kınama anlamı: Kınama, yapılan işi değer yargıları açısından değerlendirip doğru bulmayarak ayıplamaktır. * Nasıl olur da küçücük bir ç...

SÖZCÜK TÜRLERİ

Sözcük TürleriEylemlerde Kip ve Kişi :Eylemler (Fiiller) : İş, oluş, hareket, durum ve kılış bildiren; zaman ve kişi eklerine göre çekimlenebilen; zaman ve kişi ekleriyle çekimlenmesi halinde cümle içinde yüklem görevi üstlenen sözcüklere eylem (fiil) denir.Örnek : bak-, sus-, büyü-, ağla-, koş-Gel-di-m kopar-ı-yor-uzGel (eylem kökü) kopar (eylem gövdesi)-di (zaman eki) -yor (zaman eki)-m (1. Tekil kişi eki) -uz (1. Çoğul kişi eki)Eylemler, varlıkların yaptıkları hareketlerin niteliklerine ve özelliklerine göre, şu gruplara ayrılarak incelenir :ü İş ve Kılış Eylemleri : Öznenin kendi iradesiyle bir nesne üzerinde gerçekleşen ve bu eylemden nesnenin etkilendiği tüm eylemler iş-kılış anlamlıdır. Örnek : Kadın gömleği ütüledi.Açmak, yıkamak, kesmekü Oluş Eylemleri : Gerçekleşmeleri özneye bağlı olmayan, doğal bir değişim içinde kendi kendine olan, nesne almayan tüm eylemler oluş anlamlıdır. Örnek : Adam iyice yaşlanmıştı.Paslanmak, büyümek, çürümekü Hareket Eylemleri : Belli bir enerjinin, öznenin hareketlenmesine ya da yer değiştirmesine yönelik olarak harcandığı ve nesne almayan tüm eylemler hareket anlamlıdır.   Örnek : Bugün parkta uzun uzun yürüdüm.  Yüzmek, gitmek, kaçmakü Durum Eylemleri : Öznenin kendi sitemiyle gerçekleştirdiği, daha çok içinde bulunduğu durumu gösteren ve bir durağanlık bildiren tüm eylemler durum anlamlıdır. Durum eylemleri de nesne almaz. Örnek : Burada biraz dinleniyorum.Yatmak, ağlamak, üzülmekUYARI : İş-kılış eylemleri, nesne aldığı için bu eylem...

PARAGRAFTA ANLAM

Paragrafta Anlam  Paragrafta Anlam :  Paragrafın Yapısı : Paragraflar genel olarak üç bölümden oluşur.  Giriş Bölümü :  Giriş Cümlesinin Özellikleri : Giriş cümlesinde konu ve konuya bakış açısı belirtilir. Giriş cümlesi:ü Kısa ve ilgi çekici bir cümledir.ü Bağlayıcı öğelerle başlanmaz.ü Paragrafta ele alınacak konuyu tanıtır; yazarın konuya nasıl bir yaklaşım getireceğini sezdirir.ü Genelden özele (tümden gelim) yazılmış paragraflarda, paragrafın giriş cümlesi aynı zamanda paragrafın ana düşüncesidir.ü Tanımlama, açıklama, soru cümlesi biçiminde kurulabilir.Paragraf giriş cümlelerine örnek:ü Herhangi bir halk şiiri antolojisini başından sonuna okumayı hiç denediniz mi?...ü Şiir, ne söylediğinden çok, nasıl söylendiği ile çekiciliğe ulaşır...ü Softalık, bir düşünce, bir bilgi kanseri diye anlatılabilir...Gelişme Bölümü :Gelişme Bölümünün Özellikleri : ü Gelişme bölümü; konuyu açıklayan, ana düşüncenin ortaya çıkmasına katkıda bulunan yardımcı düşünceleri içerir.ü Konu, bu bölümde açılır. Bunun için de örneklerden benzerliklerden, karşıtlıklardan, tanık göstermelerden yararlanılır.ü Ayrıntılar, gelişme cümlelerinde birbirini tamamlayarak, birbirine, bağlayıcı öğelerle bağlanarak sıralanır.ü Gelişme bölümündeki cümlelerden her biri, dil ve düşünce yönünden kendisinden önceki ve sonraki cümleye bağlıdır.ü Tüme varım yöntemiyle kurulan paragraflarda an düşünce, gelişme cümlelerinden bir...

CÜMLEDE ANLAM

Cümlede Anlam  Yargılarına Göre Cümleler :  Eş Anlamlı (Anlamdaş) Yargılar : Anlam yönünden birbirine uyan, değişik sözcükler kullanılmasına rağmen aynı düşünceyi, aynı yargıyı aktaran cümlelere eş anlamlı cümleler denir. Eş anlamlı yargı bildiren cümleleri bulabilmek için, her cümleyi ayrı ayrı değerlendirmek ve "Bu cümle okuyucuya ne demek istiyor?" sorusuna cevap aramak gerekir.  Örnek :ü Çağdaş Türk şiiri bizim yurdumuzun, bizim insanımızın sesini yansıtmadığı sürece gelişme gösteremez. ü Duygu ve düşüncelerini birkaç sözcük ile söyleyebilmek, ancak yüksek insanlara düşer. ü Şiirimizin sanatsal yönden gelişebilmesi, her şeyden önce ulusal değerlerimizi yansıtabilmesiyle mümkün olacaktır. ü Az sözle çok şey anlatabilmek ancak yetenekli insanların işidir.   Yakın Anlamlı Yargılar : Cümlelerin ilettiği yargılar, anlamca birbirinin özdeşi olmasa da yakın anlamlılık özelliği taşıyabilir. Yakın anlamlı cümleleri belirlemek, cümleleri doğru yorumlamaya ve cümleden iletilen mesajı kavramaya bağlıdır.Örnek :ü Aydın insan, toplumu düşünürken, toplumun peşinden gitmek zorunda olmayan biridir. ü Dalkavukluk, hiçbir zaman yüksek ruhlu kimselerde görülmez. ü Halk için çalışmak demek, onu her zaman onaylamak demek değildir. ü Dalkavukluk, aşağılık ruhlu kimselere özgüdür.   Özel ve Nesnel Yargılı Cümleler : Öznel Yargılı Cümleler : Öznede, yani söz söyleyen kişide oluşan; nesnelerin gerçeğine değil, kişilerin duygu ve düşüncelerine bağlı olan, bu nedenle de kişiden kişiye değiş...

SÖZCÜKTE ANLAM

Sözcükte Anlam  Sözcük Nedir?Sözcük : Bir kavram birimidir. Bir varlığın, bir nesnenin ya da bir durumun zihinde canlanabilmesi için onu karşılayan bir gösterimdir.Sözcüklerin Anlam AçılımlarıTemel Anlam : İlk Anlam (Temel Anlam)Bir sözcük söylendiğinde aklımıza ilk gelen, kavrayışımızda ilk uyandırdığı anlamdır. Kısacası, bir sözcüğün biçimlenmesinde, kuruluşunda esas olan anlamdır. Örnek :ü Boğazımda bir yanma var. (Temel Anlam)ü Şişenin boğazı kırılmış.ü Çanakkale Boğazı'nda müthiş bir tipiye yakalandık.ü Babam yedi boğaza bakmaya çalışıyordu.ü Ali, boğazına düşkün bir çocuktur. Bir sözcüğe temel anlamının dışında yeni yeni anlamlar yükledikçe anlamının da derece derece soyutlaştığı görülür. Örnek :ü Törende, Kurdeleyi köyün muhtarı kesti. (Somut temel anlam)ü Patates doğrarken parmağını kesti (Somut yan anlam)ü Oyun kağıdını ortadan kesti. (Somut yan anlam)ü Onunla olan bütün ilişkisini kesti. (Soyut mecaz anlam)Bir sözcük tek başına kullanıldığında temel anlamını korur. Ancak cümle içinde temel anlamından uzaklaşabilir. Örnek : "Kaçmak" sözcüğünün temel anlamı "bir yerden gizlice ve çabucak uzaklaşmak"tır.ü "Ben çalışmaktan hiçbir zaman kaçmam." cümlesinde temel anlamından uzaklaşmıştır.Sözcüklerin Temel Anlamlarıyla İlgili Dikkat Edilecek Noktalar :Temel anlamı somut olan sözcükler, öncelikle somut ve mecaz anlamlar kazanır. Örnek :"ateş" sözcüğü, temel anlamıyla düşünüldüğünde "bir nesnenin etra...

YAZIM İMLA KURALLARI

YAZIM (İMLA) KURALLARIİmla: Bir dilin kelimelerinin yazıya geçirilmesini sağlayan ortak yazma şekline İMLA denir.BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI Özel adlar büyük harfle yazılır: (yeryüzü, kişi, ülkeler, diller...)Minik kedisine hep Pamuk diye seslenirdi...  Kurum ve kuruluş adlarını oluşturan kelimelerin işlk harfleri:Devlet demir Yollarında ... Milli Eğitim Bakanlığına yazılan ...  Dergi, kanun, eser, gazete, isimlerinin her kelimesi:Tarihi Galata Köprüsünün ...  Birden çok kelimeden oluşan kişi, yer adlarının ilk harfleri:Gazi Osman Paşa Mahalle sakinleri ...  Mahalle meydan, bulvar, cadde ve sokak adları:Bu gün Akdeniz Caddesi'nde ...  Cümlelerin ilk kelimesi büyük yazılır. Nokta, soru, ünlem işaretlerinden sonra gelen her cümlenin ilk harfi:Dışarı çıktı. Acaba paradan kıymetli olan neydi? Düşündü ama bulamadı.  Şiirde mısraların ilk kelimesi:Söz ola kese savaşı,Söz ola kestire başı,Söz ola ağulu aşı,  Mektup başlıklarının ilk kelimesi:Sevgili yeğenim.  Levha ve açıklama Yazılarının ilk harfi:Giriş, Vezne, Müdür ...  İki nıktadan sonra bir kimseden alınıp tırnak işareti içinde verdiğimizsözlerin ilk kelimesinin ilk harfi:O yıl soğuk ülkelerden gelen biri: "Ne olur beni geri götür." demiş.  Gazete ve dergi adlarının her kelimesi büyük harfle başlar:Genç Kalemler, Resmi Gazete ...  Kİtap adları ve yazı başlıklarının her kelimesi büyük hafrle başlar. Başlıklarda geçen "ve, ile, ya, veya, ki" bağlaçlarıyla "mi" soru ekleri küçük harfle yazılır.Bin Bir Gece Masalları, Ali Baba ve Kırk Haramiler ...  İsimlerle birlikte kullanılan unvanların da baş harfleri:Sayın Profös...

NOKTALAMA İŞARETLERİ

NOKTA ( . ) Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Kaçmayı namusuna yediremiyordu.  Kısaltmalardan Sonra konur. Prof. Dr. bkz. vb. Bn. P.T.T, T.B.M.M. ... (Not: Son yıllarda kısaltma harflerinin aralarına nokta koymama yaygınlaşmıştır. TBMM, PTT, TCDD ...)  Sıra gösteren sayılardan sonra konur. II. Mehmet, 19. Yüzyıl, 150. sayfa...  Tarihlerde ay, gün, yıl arasınave saatlerde zaman birikleri arasına konur. 23.04. 2001, 23.15...  Sayı bölükleri arasına konur. Bu yıl nüfusumuz 60.000.000'u aşacak gibi... VİRGÜL ( , ) Eş görevli kelimeleri (isim, sıfat, zamir), kelme gruplarını ve sıralı cümleleri ayırmada:Türk övün, çalış, güven.Bir varmış, bir yokmuş...  Uzun cümlelerde özneden sonra konur:Okullar, her yıl Eylül ayının ikinci hafrasında açılır.  Cümlede, vurgulu şekilde belirtilmesi gereken kelimelerden sonra:Babam, zavallı babam, beni çok severdi.  Seslenmelerden sonra:Sevgili Ahmet,Sana çoktandır yazamadım ...  Aktarma cümlelerinin sonunda, tırnak işareti yerine:- Ah şu aptalı bir yakalasam, diyordu.  Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda:Okan, kim ne derse desin, iyi bir çocuktur.  Yazışmalarda yer adlarını tarihlerden ayırmak için:Cağaloğlu, 23 Nisan 1945  Ondalık kesirlerde tam ve ondalık kısmı ayırmada:0,45 .......... 23,0056 ... NOKTALI VİRGÜL ( ; ) Birbirine bağlı, fakat her biri kendi içinde bağımsız cümleleri ayırmada:At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.  İki cümle birbirine ve, ama, fakat, çünkü, ancak, ne varki, bu nedenle gibi bağlaçlarla bağlanıyorsa birinci cümleden sonra:Herkes oyuncu olamaz; çü...

FİİLİMSİLER-ZARFLAR

FİİL ÇEKİMLERİBasit Zamanlı Fiillerin Çekimleri: Basit Zamanlı Fiilerin ÇekimiOkumak fiilini haber kiplerine göre çekelim. -di'li Geçmiş Zaman -miş'li Geçmiş Zmanakök z.e ş.e kök z.e ş.e  okuokuokuokuokuoku ++++++ dudududududu ++++++ mn-knuzlar ____________ okudumokudunokuduokudukokudunuzokudular okuokuokuokuokuoku ++++++ muşmuşmuşmuşmuşmuş ++++++ umsun-uzsunuzlar ____________ okumuşumokumuşsunokumuşokumuşuzokumuşsunuzokumuşlarŞimdiki Zaman (Eki: -yor) Gelecek Zaman (Eki: -ecek, -acak)okuokuokuokuokuoku ++++++ yoryoryoryoryoryor ++++++ umsun-uzsunuzlar ____________ okuyorumokuyorsunokuyorokuyoruzokuyorsunuzokuyorlar okuokuokuokuokuoku ++++++ yyyyyy ++++++ acakacakacakacakacakacak ++++++ ımsın-ızsınızlar ____________ okuyacağımokuyacaksınokuyacakokuyacağızokuyacaksınızokuyacaklarGeniş Zaman (Eki: -ir, -er)  kök z.e ş.e kök z.e ş.e  okuokuoku +++ rrr +++ umsun- ______ okurumokursunokur okuokuoku +++ rrr +++ uzsunuzlar ______ okuruzokursunuzokurlar  Birleşik Zamanlı Fiiller: Basit zamanlı bir fiilin, ikinci bir zaman eki almasıyla meydana gelen fiillere BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL denir. Bileşik zamanlı fiiller üçe ayrılır:1. Hikaye Bileşik Zamanı: Eki "-di" dir.  okumuştu, yapsaydı, çıkmıştı, yapmalı idik...2. Rivayet Bileşik Zamanı: Eki "-miş" tir.  söyleyecekmiş, gidiyormuşsunuz, dönmeliymişim...3. Şart Bileşik Zamanı: Eki "-se, -sa" dır  alırsam, yaparsam, bilmezsen, gördülerse...Fiillerin Olumsuz ve Soru Şekilleri: Olumlu Fiil: İşin, oluşun ya da hareketin yapıldığını veya yapılabileceğini bildiren fiillere, olumlu fiil denir.   Resim yapacağım (Olumlu fiil)Olumsuz Fiil: İşin, oluşun ya da hareketin yapılmadığını veya yapılmayacağını bildiren fiillere, olumsuz fiil denir.  ...

ZAMİRLER-FİİLLER

ZAMİRLERZAMİR: İsimlerin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelimelere ZAMİR diyoruz.Zamirler; Kelime Halindeki ve Ek Halindeki Zamirler olmak üzere ikiye ayrılır : : A-) Kelime Halindeki Zamirler : : Bu zamirler Şahıs, İşaret, Belgisiz ve Soru Zamirleri olmak üzere dörde ayrılır.1. Şahıs Zamirleri: Zamirlerin bazıları şahısların yerini tutarlar. Bu çeşit zamirlere ŞAHIS ZAMİRİ denir.2. İşaret Zamirleri: Varlıkların yerini işaret yoluyla turan zamirlere İŞARET ZAMİRİ denir.3. Belgisiz Zamirler: Varlıkların yerini şöyle böyle tutup belirten zamirlere BELGİSİZ ZAMİR denir.4. Soru Zamirleri: Varlıkların yerini işaret soru turan zamirlere SORU ZAMİRİ denir.: : B-) Ek Halindeki Zamirler : : Bu zamirler İyelik ve İlgi Zamirleri olmak üzere ikiye ayrılır.Ek halindeki zamirler ikiye ayrılır: 1. İyelik Zamirleri: Varlığın kime ait olduğunu gösteren zamirlere İYELİK ZAMİRLERİ denir.Kalem sözcüğüne eklenen ekleri inceleyelim:kalem - imkalem - inkalem - i ______ Benim kalemimSenin kaleminOnun kalemi kalem - imizkalem - inizkalem - leri ______ Bizim kalemimizSizin kaleminizOnların kalemleri2. İlgi Zamiri: İki varlık arasında ilgi kurarak bunlardan birinin yerini tutan "ki" ekine İLGİ ZAMİRİ denir.Benim kalemim yok. Seninkini verir misin?Burada "seninkini" yerine "senin kalemini" yazılabilir. Kalemin yerini "-ki" eki tutmuştur.İlgi zamiri olan "-ki" kelimeye bitişik yazılır. Ayrı yazılan "ki" bağlaçtır.Benim elbisem mavi, seninki, (senin elbisen) siyahtır. (İlgi Zamiri)Öyle güzel bir kitap okudum ki anlatamam. (Bağlaç)FİİLLERFİİL: Varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere FİİL denir.  Fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. Eylem 2. Zaman 3. Kişi  yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) Bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için,...

DİL BİLGİSİ 3

VURGU VE TONLAMAVURGU: Konuşurken veya bir parçayı okurken, bazı heceleri veya kelime gruplarını üstüne basarak söyleriz veya okuruz. Bu söyleyiş özelliğine VURGU denir. Kelimelerde Vurgu: Türkçe kelimelerde genellikle hafif bir vurgu vardır. Genelde kelimelerin son hecesinde görülür. Yalnız yer isimlerinde vurgu ilk veya orta hecededir: Ankara - İzmit - Tokat - Sakarya gibi.Örnek: Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla.Kelimelere ek eklendiğinde, vurgu son heceden bu eke geçer: Du - va - rı, du - va - ra, du - var - da...Kelimelerde Vurgu Alan ve Almayan EklerKelime türeten ekler vurgu alır. Gözlük, gözlükçü, Güzellik, kömürcüİyelik ekleri vurguyu kendine çeker: Kitabım, kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitaplarıSoru eki olan "mi" vurgulu söylenmez. Bu kitap senin ki?Cümlelerde Vurgu: Genellikle cümlelerde vurgu yüklem olan kelimenin üzerindedir. Ancak cümledeki kelimelerin anlam değeri birbirine eşit değildir. Üzerinde durulan kelime, yükleme yakın bir kelimedir.Örnekler:Ahmetler, yarın saat dörtte İzmir'e gidecekler.Ahmetler, yarın sat dörtte İzmir'e uçakla gidecekler.Ahmetler uçakla İzmir'e yarın saat dörtte gidecekler.Yarın saat dörtte İzmir'e uçakla Ahmetler gidecekler.TONLAMA: Cümlelerin söylenişi sırasında, sesimizi cümlelerin anlamına göre ayarlamaya TONLAMA denir.Cümlelerde Tonlama: Cümleleri yalnızca düzgün yazmak yeterli değildir. Okurken ve konuşurken cümleleri anlamlarına uygun biçimde söylemek, konuşmayı güzelleştirir. Okunan parçanın özelliğine göre vurgu kullanılır. İSİMLERİSİM: Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelimelere İSİM denirİsimler cins isim ve özel isim olmak &uum...

DİL BİLGİSİ 2

KELİMETürkçe kelimeleri anlamlarına, yapılarına ve cümlede aldıkları görevlere göre sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandırma aşağıdaki tabloyu meydana getirir. Anlamları Bakımından Yapıları Bakımından Görevleri Bakımından Zıt Anlamlı Kelimeler  Eş Anlamlı Kelimeler  Eş Sesli Kelimeler  Zıt Anlamlı Kelimeler  Mecaz Anlamlı Kelimeler  Basit Kelimeler  Türemiş kelimeler [Çekim ve yapım ekleri]  Birleşik Kelimeler  İsim Olan Kelimeler  Sıfat Olan Kelimeler  Zamir Olan Kelimeler  Zarf Olan Kelimeler  Edat Olan Kelimeler  Bağlaç Olan Kelimeler  Ünlem Olan Kelimeler  Fiil Olan Kelimeler  Fiilimsiler Diğer kelime Çeşitleri [Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler]ANLAMLARINA GÖRE KELİMELER1. Zıt Anlamlı Kelimeler: Anlam yönünden birbirinin karşıtı olan kelimelere ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER denir. çok - az, akıllı - akılsız, zor - kolay, arka - ön, sağ - sol... 2. Eş Sesli Kelimeler: Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere EŞ SESLİ (SESTEŞ) KELİMELER denir. Gül, çok sevdiğim bir çiçektir.Gül, sınıfımızın en çalışkan öğrencisidir.Anlatılan fıkraya herkes güldü.3. Eş Anlamlı Kelimeler: YAzılış ve okunuşları ayrı, anlamları aynı olan kelimelere EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) KELİMELER denir. nemli - rutubetli, sor - güç, okul - mektep, öğretmen - muallim4. Terim Olan Kelimeler: Bilim, sanat, meslek ve teknik konularda bazı kavramları karşılayan kelimelere TERİM denir. Coğrafya terimiHukuk terimiGeometri terimiMatematik terimiEdebiyat terimiMüzik terimi Ada, dağ, ova, deniz, göl, nehir...Anayasa, kanun, dava, davacı, mahkeme...Açı, kenar, köşegen, kare.....

CEPKPSS REKLAM BİLGİLERİ

     CepKpss.Blogcu.Com Reklam & İletişim Bilgileri Özel konular için iletişim: iletişeme geçmeden önce bilmeniz gereken birkaç konu Lütfen e-postanızın gerekli olduğundan emin olun( sitemizle alakalı olmalı) Gereksiz e-postalar dikkate alınmadan silinirler. İletişim bilgilerimiz e-mail: cepkpss@hotmail.com Reklam için iletişim: lütfen reklam iletişimi'ni okuduktan sonra iletişime geçin http://cepkpss.blogcu.com/ ' da Reklamlarınızı Verebilirsiniz. Banner ve Text reklamlarını aldığımız (sayfalarımız) bölümlerimiz: Anasayfa sağ çubuk ( 128*128 banner ) - 12 ADET Anasayfa Sol Dikey Banner ( 120*447 ) - 4 ADET Link Banner ( Anasayfa Altı Siyah Panel Üzerine ) - 15 ADET Dilediğiniz Herhangi Bir Yer - 2 ADET İletişim bilgilerimiz e-mail: cepkpss@hotmail.com Reklam fiyatları Anasayfa sağ çubuk ( 128*128 banner ) Aylık 20 TL Anasayfa Sol Dikey Banner ( 120*447 ) Aylık 40 TL Link Banner ( Anasayfa Altı Siyah Panel Üzerine ) Aylık 10 TL Dilediğiniz Herhangi Bir Yer - Özel Fiyatlandırılır İlet...

EĞİTİM BİLİMLERİ

PROGRAM GELİŞTİRME  GELİŞİM  ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ  ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİREHBERLİKSINIF YÖNETİMİ