reklamlar

akış

 • CepKpss.Blogcu.Com
 • RSS FEED

 • Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık

  facebook

  ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

  ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

  DERS PLANI
   ÖĞRENMENİN TANIMI
   ÖĞRENMENİN 3 BOYUTU
   EDİNİLMİŞ DAVRANIŞ- DOĞUŞTAN GETİRİLEN DAVRANIŞ
   ÖĞRENMENİN BİYOLOJİK TEMELİ
   ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
   ÖĞRENENDEN KAYNAKLANAN FAKTÖRLER
   MATERYALDEN KAYNAKLANAN FAKTÖRLER
   ÖĞRETENDEN KAYNAKLANAN FAKTÖRLER
   ÖĞRENME ORTAMINDAN KAYNAKLANAN FAKTÖRLER


   BİLİŞSEL ÖĞRENME-DAVRANIŞÇI ÖĞRENME
   BİLŞSEL ÖĞRENME İLE DAVRANIŞÇI ÖĞRENME ARASINDAKİ FARKLAR
   BİLİŞSEL ÖĞRENME SÜREÇLERİ
   ÖĞRENME TÜRLERİ
   GİZİL
   DENEME-YANILMA
   SÖZEL
   PSİKOMOTOR
   PROGRAMLI ÖĞRENME
   KAVRAYIŞ YOLUYLA


   ÖĞRENME KURAMLARI
   KLASİK KOŞULLANMA
   EDİMSEL KOŞULLANMA
   BİTİŞİKLİK KURAMI
   BAĞLAŞIMCILIK KURAMI
   GESTALT KURAMI
   İŞARET KURAMI
   SOSYAL ÖĞRENME KURAMI
   BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

   Öğrenme: Yaşantı sonucu kazanılan nispeten kalıcı izleri olanlar davranış değişikliğidir
   Öğrenme olması için davranış değişikliğinin kalıcı olması gerekir. İlaç alındığında, sarhoşken vb yapılan davranışlar öğrenme değildir.
   Öğrenmede davranışa dönüşebilme potansiyeli olmalı
   Öğrenip öğrenmediğini davranış ortaya çıkarma ile anlıyoruz.
   Psikolojide öğrenme çok önemlidir.

   Çevre + Kalıtım + Zaman faktörleri
   Öğrenme olabilmesi için 
   yaşantı yolu ile olacak, 
   kalıcı olacak, 
   davranış değişikliği olacak.
   İyi davranışların yanında kötü davranışlarıda öğreniyoruz 

   Edinilmiş davranış: Öğrenme sonucu ortaya çıkanlar
   Doğuştan getirilen davranış:
   REFLEKS:Ani ve irade dışı tepkiler
   İÇGÜDÜ:Türe özgü, bir türün bütün bireylerinde gözüken davranış örüntüleri
   Arıların bal yapması
   İpek böceğinin kozası
  ÖĞRENMENİN BİYOLOJİK TEMELİ
   Sinir sistemi: Organizmanın çevresiyle ve alt sistemler arasındaki etkileşimini sağlayan bütünleştirici sistem
   Nöron: Sinir hücresi
   İnsan 10 milyar nöronla doğar Nöronlar büyür ve aralarındaki bağ çoğalır.
   Nöronlar ölünce yenilenmez
   Öğrenme; beyinde birtakım kimyasal, elektriksel değişiklikler ve sinir sisteminde yeni sinaptik bağlar kurulması
  Sinir sistemi

   1-Merkezi sinir sistemi
   2-Çevresel sinir sistemi
   a-Somatik sinir sistemi
   b-Otonom sinir sistemi


  BEYİN
   Balıklarda beyin çıkarıldığında yaşar
   Kurbağalarda çıkarıldığında yaşar ve yavrular, hareket eder ama yolunu bulamaz, yeni şeyler öğrenemez
   Güvercinlerde beyincik çıkartıldığında ölmez, verdiğinizde yer, müdahale edildiğinde hareket eder
   Köpeğin beyni çıkartıldığında ölmez ama sahibini ve düşmanını tanıyamaz
   İnsan ölür
  Beyin lobları ve işlevleri
   1-Frontal lob: Konuşma merkezi, ağrı gibi bazı duyguları algılamada etkili, duyguları birleştirip, bütünleştirici görevi var
   2-Temporal lob:İşitmeyi sağlar, korku duygusu üzerinde etkili
   3-Parietal lob: Duyu ve hareket merkezi
   4-Oksibital lob: Görme ve ışık merkezi
  CEREBRAL CORTEKS
   Beyin kabuğu, zarı
   İnsan davranışlarını kontrol eder, algılama, öğrenme, hatırlama, düşünme, heyecan, bilinçlilik ve kişilik bütünlüğü vb fonksiyonları ifade eder.
  ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
   Öğrenenden Kaynaklanan Faktörler
   Zekası
   İlgi ve yetenekleri
   Bireyin öğrenme halindeki durumu 
   İhtiyaçlar
   Öğrenenin öğrenme sırasındaki kaygı düzeyi
   Yaş
   Öğrenin algılayış biçimi 
   Öğrenenin eski bildikleri

   Öğretilen Materyalden Kaynaklanan Faktörler
   Öğrenilen materyalin kişi için çekici olup olmadığı
   Uzun veya kısa olması
   Materyalin netliği, açıklığı, basitliği
   Gereksinime uygun olması
   Ders materyalinin anlatılış biçimi

   Öğretenden Kaynaklanan Faktörler
   Öğretenin ayrıntıya kaçmadan yalın net ve öz anlatılması
   Öğrenenin düzeyine uygun olması
   Öğreten yansız olmalı
   Öğretenin konusuna hakim olması

   Öğrenme Ortamından Kaynaklanan Faktörler
   Sesli ortam
   Havanın sıcak veya soğuk olması
   Kalabalık
   Işık
   Öğretmenin hazırladığı psikolojik ortam

   Davranış: Çeşitli uyarıcılara tepki gösteririz. Bu tepkilerin eyleme dönüşmesi davranıştır.
   Davranışların hepsini gözleyemeyiz. Acıyı göremeyiz ama acı karşısında bireyin yaptığı davranışı gözleyebiliriz. 
   Hayal kurmada bir davranıştır.
   Uyarıcı: Organizmayı harekete geçirebilecek olan her tür olay iç ve dış kaynaklı olabilir.Uyarıcıların anlamı kişiden kişiye değişebilir.
   Niçin davranışçı kuram deniyor? Çünkü sırf gözlenebilen davranışlarla ilgilendiği için
  BİLİŞSEL ÖĞRENME
   Biliş: İnsan zihninin kendisini ve dış dünyayı algılamasını sağlayan zihinsel işlemlerin tümü
   Bilişsel yaklaşıma göre öğrenme; insanın dünyayı anlama çabasının ürünüdür.
   Algılama, işleme,kodlama,depolama, hatırlama

  Bilişsel Öğrenme Süreçleri
   1-Bilişsel süreçler algı, dikkat, yorumlama, anlama, hatırlama gibi içsel durumları ifade eder.
   2-Bireyler öğrenme sürecinde aktiftirler
   3-Öğrenme zihinsel bağlantıların oluşturulmasıdır
   4-Bilgi örgütlenir

  DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLA BİLİŞSEL GELİŞİM FARKLARI
   1-Davranışçılar; davranışa neden olan ve davranışı takip eden sonuçları ele alır
   Bilişselciler; uyarıcının algılanmasından, içsel süreçlere ve öğrenmeye etki eden bireysel özelliklerle ilgilenir
   2-Davranışçılar; davranış öğrenilir
   Bilişselciler; bilgi öğrenilir, bilgi davranışı ortaya çıkarır


   3-Davranışçılar; pekiştireç davranışı pekiştirir
   Bilişselciler; içsel pekiştireçleri vurgular, dışsal pekiştireçler davranışın doğruluğunu test etmeye yarar
   4-Davranışçılar, basit davranışları açıklar
   Bilişselciler karmaşık davranışları açıklar


  BİLİŞSEL ÖĞRENME TÜRLERİ
   1-GİZİL ÖĞRENME 
   Farkında olmadan öğrenme, öğrenme amacı yok
   Bilişsel haritalar; bireyler fiziksel çevreleriyle ve nesnelerin yerleriyle ilgili olarak zihinlerinde bir harita oluştururlar ve bunun farkında olmazlar
   Yeni gidilen ortamlarda, şehirde şaşırmalar, henüz bilişsel harita oluşturulmamasıyla açıklanır
   Bilişsel harita için çaba oluşturulmaz

   2-DENEME YANILMA YOLUYLA ÖĞRENME
   Birey pronlem karşısında olası çözüm yolları üretir, denemeler yapar
   Bu davranışlardan sonuca götürenler öğrenilir diğerleri söner
   Bu tür öğrenme problemle ilgili önbilgiler olmadığında yapılır
   Anahtarlık örneği

   3-SÖZEL ÖĞRENME
   Okulda özellikle, ezberleme 
   Sözel bilgiler çabuk öğrenilir çabuk unutulur
   Tekrar önemli; yoğun ve aralıklı tekrar
   Sözel bilgilerin öğrenilmesinde kullanılan bellek destekyicileri; görsel bellek destekleyicileri(fatih örneği) ve sözel bellek destekleyicileri (Kısaltma tekerleme, şiir, ilk harfler vb)


   4-PSİKOMOTOR ÖĞRENME
   Duyu organları, zihin ve kasların birlikte kullanıldığı öğrenme
   Basketbol, futbol, keman çalma
   Koordineli beceri gerektirir.
   Bu tür öğrenmelerde model alma-pekiştireç-tekrarlama
  NORMAN
   Acemi ve profesyoneli ayıran özellikler
   1-Rahatlık
   2-Otomatiklik
   3-Zihinsel çaba
   4-Stres
   5-Bakış açısı

   5-PROGRAMLI ÖĞRENME
   Kendine uygun materyalleri vardır
   Bireysel öğrenmeyi sağlar
   Temel öğesi öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayan materyallerdir
   Küçük adımlarla, ünitelerle sağlanır, sınırlar belirlenir

   PRG ÖĞR İLKELERİ
   1-Hedef belirlenir
   2-Problemler öğrenci düzeyine uygundur
   3-Basitten karmaşığadır (Materyal)
   4-Pekiştirmeler verilir (Hataları azaltmak için)
   5-Anında geribildirim verilir
   6-Küçük parçalara bölünür
   7-Birey etkindir


   6-KAVRAYIŞ YOLUYLA ÖĞRENME
   Bireyin sahip olduğu bilişsel yapılarla, geçmiş yaşantıları rol oynar
   Arşimed, Newton
   Karmaşık öğrenmeler bazen içgörü yoluyla aniden oluşur
   Cümle metodu, öğrencileri bütünsel tanıma
  ÖĞRENMEYİ AÇIKLAYAN KURAMLAR
  KLASİK KOŞULLANMA


  KLASİK KOŞULLANMA
   Klasik koşullanma ile öğrenme çok azdır. (insan davranışlarında)
   Koşulsuz Uyarıcı: Bireyde refleks tepki uyandırmak için hiçbir öğrenme yaşantısına gereksinimi olmayan uyarıcıdır. (refleks tepkiye yolaçan uyarıcıdır)
   Bu tip refleks tepkilerin sayısı azdır. 
   Nötr Uyarıcı: Koşulsuz tepkiye yol açmayan uyarıcı
   Nötr uyarıcı koşulsuz tepkinin habercisi
   Bu tür öğrenmeler daha çok hayvanlarda görülür.
   Klasik koşullanma yoluyla öğrenmede, öğrenilmiş bir tepki, koşulsuz uyarıcı, koşulsuz tepki olacak.
   Nötr uyarıcı-------Koşulsuz uyarıcı------Koşulsuz tepki  
   (bir zaman sonra çıkarılacak)
   TEKRAR
   Sönme olayının gerçekleşmemesi için arada koşılsuz uyarıcı yine verilir.
   Nötr uyarıcı bir zaman sonra koşullu uyarıcı oluyor. Koşulsuz tepkide koşullu tepki oluyor.
   Bazı korkuların, kaygıların, fobilerin temelinde bu öğrenme olabilir.
   Korku koşullanmasına tek bir yaşantı yetiyor.

   Genelleme: Benzer uyarıcılara aynı tepki verme
   Klasik koşullanmada genelleme ve ayırt etme var. 
   Ayırt edici uyarıcı: Nötr uyarıcıdan başka uyarıcıya tepki vermeme
   Kendiliğinden geri gelme: Sönmüş davranışlar için şartlı uyarıcı bir süre ortadan kaldırılırsa, ve bir aradan sonra yeniden verilirse davranış bir miktar ortaya çıkar
   Öğrenilmiş çaresizlik
   Sistematik duyarsızlaştırma

  EDİMSEL ÖĞRENME
  EDİMSEL ÖĞRENME
   Edim : En küçük davranış birimi
   Davranışlarımızın çok büyük bir kısmı edimsel öğrenme ile oluyor.
   Edimsel öğrenmede bir amaç hedef var
   Davranış-----Sonuç
   Sonuç yine davranışımızı etkiler. Sonuç davranışın tekrar yapılıp yapılmamasını etkiler.

   Edimsel koşullanma: Eğer yapılan bir davranış sonuçları tarafından kontrol ediliyorsa yani davranışın yeniden yapılıp yapılmamasını etkiliyorsa bu tip öğrenmelere edimsel koşullanma yolu ile öğrenme denir.

   Davranış sıklığını arttıran teknikler
   Olumlu pekiştirme
   Olumsuz pekiştirme
   Davranış sıklığını azaltan teknikler
   Birinci tip ceza
   İkinci tip ceza
   Davranış sıklığı

   ARTAR AZALIR
    Ortama Olumlu Pekiştirme I. Tip Ceza
    uyarıcı
    girer
   
    Ortamdan Olumsuz Pekiştirme II. Tip Ceza
    uyarıcı
    çıkar

   Olumlu pekiştirme: Eğer yapılan davranışın sonucu kişi için hoş ise o davranışın tekrarlanma olasılığı artar.
   Olumlu pekiştireç: Davranışı pekiştiren uyarıcıdır.
   Olumsuz pekiştireç: Olumsuz uyarıcıdan kurtaran pekiştireç Örneğin başımız ağrıdığında ilaç alırsak baş ağrımız geçerse başımız ağrıdığında tekrar ilaç alma ihtimalimiz artar.
   Olumsuz pekiştirme: Eğer yapılan davranıştan sonra ortamdan bizim için sevimsiz, hoş olmayan bir uyarıcı çıkıyorsa o davranışı tekrarlama olasılığımız artar.

   Olumsuz pekiştirmede 2 alt özellik
   Kaçma: Olumsuz uyarıcıyla yüzyüze karşılaşıldığında olan normal kaçmadır.
   Kaçınma: Olumsuz uyarıcıyla karşılaşacağınız farkedilirse ondan kaçırma, önlem alma

   CEZA
   Ceza istenmeyen davranışların baskı altında tutulmasına ve tamamen ortadan kaldırılmasına çalışır.
   Cezalar olumsuz davranışları tamamen ortadan kaldırmaz. Sadece bir süre gösterilmemesine neden olur.

   2 tür ceza vardır.
   I. Tip Ceza: Davranıştan sonra, istenmeyen yada hoş olmayan bir durumla karşılaşırız.Yani ortama olumsuz bir uyarıcı girer. Trafik kazası, dayak
   II: Tip Ceza: Davranıştan sonra iyi, zevk veren bir durumun yada ödülün ortamdan çekilmesiyle uygulanır. Sevgi esirgemesi, hapse girmesi ile kişinin özgürlüğünün elinden alınması
   NOT: Ceza bizim yorumumuza göre I. Tip veya II. Tip ceza olma niteliği kazanır.
  Ceza Verilmesi Gerekiyorsa:
   1 Ceza geciktirilmemelidir. Ceza istenmeyen davranışın hemen ardından verilmelidir. Örneğin hafta içinde yapılan hatalar toplanarak hafta sonunda ceza işlemine geçilmemelidir.
   Cezada kişinin tüm kişiliği değil, ceza konusu olan davranış odak noktası olmalıdır.
   Ceza vermeye karar verince, ceza konusu üzerinde tartışılmamalıdır. Cezadan önce bir ikaz yerinde olur.
   Ceza işlenen suçla doğru orantılı olmalıdır. Cezanın suça uygun olması gerekir.
   Cezayı çok sık vermemek gerekir.
  Cezanın Olumsuz Özellikleri
   Ceza kişilerde kaygı, nefret, kin ve saldırganlık gibi davranışların oluşmasına neden olabilir.
   Ceza sık uygulanırsa kişi arsız olur.
   Cezayı veren yaptığı işin iyi sonuçlar verdiği sanısına kapılırsa kendisini devamlı bir ceza verme girdabına kaptırılabilir.
   Ceza gören kişi problemlerin cezayla çözüleceğini sanıp ceza verici model olarak alabilir.
   Kişi cezasını çektikten sonra suçumun bedelini ödedim, başka düzeltilecek bir şey yok diye düşünebilir.
  KLASİK ŞARTLANMAYLA EDİMSEL ÖĞRENME ARASINDAKİ FARKLAR
   Uyarıcının Türü
   Klasik koşullanmada uyarıcı bir ışk bir ses gibi belirli bir olaydır.
   Edimsel öğrenmede ise uyarıcı uzun süreli ve birçok öğesi olan bir durumdur.

   Öğrenilen Davranımın Türü
   Klasik koşullanmada davranım tıpkı uyarıcı gibi bellidir.
   Edimsel öğrenmede ise davranım uyarıcı türüne göre rastlantısaldır.

   Davranımın Pekiştirmeyle Olan İlişkisi
   Klasik koşullanmada pekiştirme davranımdan bağımsızdır.
   Edimsel öğrenmede ise pekiştirme davranıma bağlıdır. Denek doğru davranışı yaparsa pekiştirilir.
  PEKİŞTİRME TARİFELERİ
   Davranış Sayısına Bağlı Olanlar
   Sabit Oranlı: Burada davranışın pekiştirilmesi için yapılan davranışın sayısı önemlidir.
   Değişken Oranlı: Burada pekiştirilmenin olması için ne kadar sayıda davranım yapılacağı belli değillidir. Kumar, milli piyango. Bunlar sönmeye karşı en dirençli olan pekiştirmelerdir.

   Geçen Zamana Bağlı Olan
   Sabit Zamanlı: Burada pekiştirilmenin olması için belli bir zamanın geçmesi gerekir. Her ay başında maaş alınması
   Değişken Zamanlı: Burada ne zaman pekiştirileceği belli değil.

   SÖNME
   Pekiştirilmeyen bir davranış zamanla yapılmasının azlmasına veya yapılmamasına sönme denir.
   Ama sönmeye uğramış davranış tekrar ortaya çıkmaz diye kesin bir hüküm yoktur.
   Değiken oranlı ve değişen zamanlı pekiştirmeler davranışın sönmesine karşı en dirençli olanlardır.

  Yorum Yaz
  -->
  Arkadaşların Burada !
  Arkadaşların Burada !