güncel..

BİLİŞSEL ÖĞRENME TÜRLERİ

sponsorlu bağlantılar


BİLİŞSEL ÖĞRENME TÜRLERİ
1. GİZİL (örtük) ÖĞRENME
 Bazı öğrenmeler, öğrenme amacı taşımaksızın, hatta kişi farkında olmadan gerçekleşir.
 Bireyler fiziksel çevreleriyle ve nesnelerin yerleriyle ilgili olarak zihinlerinde bir harita oluştururlar. Buna bilişsel harita denir.

2. DENEME YANILMA YOLUYLA ÖĞRENME
 Deneme yanılma yoluyla yapılan problem çözme sırasında, birey uyarıcı karşısında birçok davranışta bulunur. Bu davranışlardan pekiştirilenler öğrenilirken diğerleri söner.
 Çözüm için gereksiz zaman kaybına neden olur.

3. SÖZEL ÖĞRENME
 Sözel bilgi kolay öğrenilmekle birlikte, uzun süreli belleğe iyi kodlanmadığı takdirde çok kolay unutulur.
 Sözel bilginin öğretiminde tekrar çok önemlidir.
Bellek destekleyiciler (sözel bilginin öğrenilmesinde kullanılır)

Görsel :
 Bazı kimseler yeni öğrendikleri bilgileri görsel imaj olarak hayal ederek daha kolay hatırlarlar.
Sözel :
 Bazı bellek destekleyiciler sadece sözeldir. Kısaltmalar, basit tekerlemeler, şiir ve şarkılar sözel bellek destekleyicilere örnektir.

Sözel bilgiler öğretiminin aşamaları
 Kazandırılacak davranışın belirlenmesi
 Olgunun yada sözel zincirin öğretmen tarafından söylenmesi
 Sınıfa tekrarlatılması
 Belli aralıklarla hatırlatılması
 Doğru davranışların pekiştirilmesi

4. PSİKOMOTOR ÖĞRENME
 Psikomotor beceriler genellikle birden çok duyu organı ve kasın koordinasyonuyla sağlanan karmaşık davranışlar bütünüdür.
Psikomotor becerilerin öğretimi
 Psikomotor davranışlar büyük ölçüde model alma ve doğru davranışların pekiştirilmesi ve tekrarlar yoluyla öğrenilir.

Norman amatörlerle uzmanı ayıran 5 değişken belirlenmiştir.
Rahatlık : usta şoför, acemiye göre direksiyonun başında daha rahat oturur.
Otomatiklik: uzman kişiler beceriyi gösterirken, genellikle bilinçli olarak ne yaptıklarını düşünmezler. Usta şoför araba kullanırken yanındakiyle konuşabilir.
Zihinsel çaba: Beceri geliştikçe, zihinsel çaba azalır. Yapılan iş bireye daha kolay gelir. Usta şoför araba kullanırken yanındakiyle konuşabilir.
Stres: acemi kişiler beceriyi sergilerken stres altında kalırlar .
Bakış açısı: acemiler bir beceriyi gösterirken yaptıkları eylemlerin hepsine dikkat ederler.

5. PROGRAMLI ÖĞRENME
 Kendine uygun materyalleri olan, öğrencilerin kendi hızları ile bireysel öğrenmelerini sağlayan bir öğretim yöntemidir.
 Programlı öğretimin temel öğesi materyallerdir.

Programlı öğretimin ilkeleri
 İlk olarak ulaşılacak hedef ve hedef davranışlar belirlenmelidir.
 Problemler öğrencinin düzeyine uygun ve çözebilecek nitelikte oluşturulmalı
 Öğretim materyali basitten karmaşığa doğru sıralanmalı
 Hatalı cevaplar ve ceza olabildiğince azaltılıp, olumlu pekiştireç kullanılmalı
 Davranışlar hakkında anında geri bildirim (dönüt) sağlanmalıdır.
Programlı öğretimin özellikleri
 Öğrenilecek bilgi, her biri kolaylıkla kavranacak küçük birimlere bölünür.
 Buna bağlı olarak öğrenme adım adım gerçekleşir.
 Öğrenen birey etkindir; çünkü her bilgi adımında belirli davranış göstermesi istenir.
 Öğrenmenin sağlanması için, öğrencinin doğru davranışlarına pekiştirme
 Öğrenci yaptığı doğru ve yanlış cevaplar hakkında anında sonuç alır. yapılır. Dönüt vb.
 Öğrenmede bireysel farklılıklar vardır. En iyi öğrenme, bireyin kendi hızıyla gerçekleştirdiği öğrenmedir. Bu nedenle öğrenciye kendi hızı ile ilerleme olanağı tanır.
Programlı öğretimin olumlu yönleri
 Öğrencilerin kendi hızlarıyla öğrenmelerine olanak sağlar. Böylece bütün öğrencilere başarılı olma fırsatı tanır.
 Öğrenme her zaman pekiştirilir. Öğrenciler kendi hızında bilinenden bilinmeyene doğru ilerler ve her doğru davranışı için pekiştireç alır.
 Hemen dönüt verilir.dolayısıyla her öğrenci kendi hatalarını görür ve anında düzeltme yapabilir.
 Programlı öğretim materyalleri ile ders dışında öğrencilerin öğrenme eksiklikleri tamamlanabilir.
 Öğrenci süreçte etkin bir katılımcıdır, klasik koşullanmada olduğu gibi pasif değildir. Öğrenci aktif olduğundan, dikkatini uzun süre öğrenme konusu üzerinde toplayabilir.
 Programda küçük adımlar vardır, geçişler kolay ve hatalar daha azdır.

Sınırlılıkları
 Programlı öğretim materyalleri, hazırlanması uzmanlık gerektiren güç bir iştir. İyi hazırlanmazsa, öğrenciler için sıkıcı olabilir.
 Eğitimde kazandırılmak istenen tüm davranışların adım adım öğretilmesi mümkün değildir. Özellikle karmaşık davranışların kazandırılmasında Programlı öğretim materyallerinden yararlanmak oldukça güçtür.
 Programlı öğretim materyalleri bireysel çalışmayı gerektirdiğinden, çok sık kullanıldığı zaman öğrenciler arasındaki etkileşimi azaltır, toplumsal davranışların gelişmesini olumsuz yönde etkiler.


6. KAVRAYIŞ YOLUYLA ÖĞRENME (iç görüsel)
 Kavrama yoluyla öğrenmelerde bireyin sahip olduğu bilişsel yapılarla, geçmiş yaşantılardan edindiği bilgiler önemli rol oynar.
 Öğrencinin üçgenlerle ilgili bir problemi çözebilmesi için, problemle ilgili kavram ve ilkeleri bilmelidir.
 Öğrenci gerekli bütün araç gereç ve yolları problem çözülünceye kadar düşünür; çözümü aniden bulduğunda, problem hakkında iç görü kazanmış olur.sponsorlu bağlantılar

bilgi-tartisma

sayfabildirGörüşlerinizi bildirmek için aşağıdaki yorum formunu kullanabilirsiniz.

Facebook, Hotmail veya Yahoo hesabınızdan giriş yapmış olmanız gerekir..