güncel..

2011 Kpss Soru Çözümleri - İhtiyaç Yayıncılık

sponsorlu bağlantılarKPSS 2011 Türkçe / Uğur TOPUZ

Sevgili Öğrenciler, 9 Temmuz 2011 tarihinde yapılan KPSS'de Türkçe bölümündeki sorulara baktığımızda geçen senelere oranla sınavın biraz daha zor olduğu görülmektedir. Sözcükte anlamda beklediğimiz gibi altı çizili söz öbeği ve deyim sorulmuştur. Özellikle derslerimizde ve yayınlarımızda bu iki konudan soru geleceğini düşündüğümüz için bu konulara ağırlık vermiştik. Bu konuda sınav bizi yanıltmadı. Cümlede anlamda bilgi yanlışlığı sorusuna ağırlık verilmiştir. Yine biz de bu konudan yayınlarımızda sürekli, sorular sorduk. Yazım kurulları ve noktalama işaretiyle ilgili sorular ise beklediğimiz gibi kolaydı. Ancak sınavda öne çıkan bir konu var ki o da "dil bilgisi" bundan önceki sınavlara baktığımızda dil bilgisinden üçer soru sorulmaktaydı. Bu sene ise altı soru sorulmuş ve sorular biraz zorlaştırılmıştır. Yine de biz İhtiyaç Yayıncılık olarak dil bilgisinden isim tamlamalarının, fiilde çatının, cümle ögelerinin ve cümle türlerinin geleceğini tahmin etmiş ve yayınlarımızı bu konulara ağırlık vererek hazırlamıştık. Anlatım bozukluğundan yine beklediğimiz gibi üç soru sorulmuş ve soruların kolay olduğu görülmüştür. Son olarak da paragraf soruları kısa, açık ve anlaşılırdı. Herhangi bir çelişkiye düşmeden çözülebilecek düzeydeydi.

Bütün öğrencilere geçmiş olsun dileklerimizle Türkçe Zümresi.
KPSS 2011 Matematik / Serkan Alp ONUR

KPSS 2011 matematik sorularının beklenen ölçülerde ve orta zorlukta olduğu görülmektedir. Soruların geneli temel bilgiye dayalı işlem yeteneğini içermektedir. Ancak dikkat ölçen, derinlemesine bilgi gerektiren ve yer yer uğraştıran sorulara da yer verilmiştir. Soru dağılımı ve zorluk derecesi açısından 2007 ve 2010 KPSS'ye yakın olan bu sınavda, "İkinci Dereceden Denklemler" konusunda kök bulmaya yarayan "Diskriminant Yöntemi" ile çözülebilen mutlak değer sorusu gibi sürpriz bir soru da yer almıştır. Tahmin edilemeyen bu soru ile permütasyon ve analitik geometri sorularının sınavdaki diğer sorulara nazaran daha seçici ve daha belirleyici olduğu kanaatindeyim. Ayrıca sınavın üçte birini oluşturan "Problem Çözme Becerisini Ölçen" problemler bölümündeki soruların daha çok sayı problemlerinden sorulduğu; yaş, işçi – havuz, hareket ve karışım problemlerinden soru sorulmadığı gözlenmektedir.

Gerek yayınlarımızda gerekse derslerimizde ağırlıklı olarak yer verdiğimiz sorulardan sınavda sayıca çok gelmesinin haklı gururunu yaşadığımız bu günlerde tüm adaylara öncelikle geçmiş olsun der, hayatlarında ve kararlarında başarılar dilerim.
KPSS 2011 Tarih / Hakan DEDE

KPSS 2011, 2010 yılında yapılan sınava göre zorluk derecesi oldukça yüksek bir sınav olmuştur. Soruların hemen hemen tamamı bilgiye dayalı olan bu sınav bilen ve bilmeyeni ayırt edebilecek bir niteliğe sahiptir. Ayrıca 30 sorudan 4'ünün öncüllü olması dikkat çekicidir. Bu yılın sürpriz sayılabilecek soruları,

  1. Abbasi Devleti'ne son veren devlet,
  2. 1878'de İngiltere'ye geçici olarak bırakılan bölge,
  3. İstiklal Marşı'nın yazılması için yarışma düzenleyen kurum,
  4. Türk inkılabının Rus inkılabından farklı özelliği

olarak göze çarpmaktadır. Sürpriz soruların fazlalığı sınavın zorluk derecesini artırmıştır. Sürprizler dışındaki sorular ise muhtelif yayınlarımızda yer alan sorularla benzerlik teşkil etmektedir.
KPSS 2011 Coğrafya / Aşkın BAYINDIR

Arkadaşlar şimdiden geçmiş olsun umarım sınav sonuçları sizin için olumlu olur. Bu seneki sınavı değerlendirecek olursak sorular gayet kaliteli ve düşünülerek yazılmış ve muallakta kalacak, tartışma yaratacak sorular değil tüm sorularda netlik söz konusu. Soruların tamamı yorum düzeyine yazılmıştır. Ezber diyebileceğimiz bir soru yok. Geçen seneki sınavla kıyaslanacak olursak grafik tablo sorularının olmadığı görülmektedir. Soruların zorluk derecesiyse geçen senekine göre zor. Neden derseniz geçen sene sadece 2 – 3 soru zor geri kalan sorular çok kolaydı. Bu sene ise soruların zorluk derecesi ortalaması çok daha fazla ayrıca dikkat çeken bir özellikse her yıl yeni lise müfredatında yer alan konuların daha fazla yer alması.KPSS 2011 Vatandaşlık / Taşkıner YALMAN

KPSS 2011 vatandaşlık soruları beklenildiğinin aksine geçmiş yıllara göre seviye olarak kolay çıkmıştır. Tüm yıllara göre değerlendirildiğinde vatandaşlık sorularının en kolay olduğu yıl 2011'dir. ÖSYM, ilgili değişikliğin üzerinden belli bir süre geçmeden değişikliğe ilişkin soru sormama prensibini 2010 lise – ön lisans sınavında bozmuş ve bu sınavda 2010 anayasa değişikliğine ilişkin kapsamlı sorular sormuştur. Bu sebeple 2011 lisans sınavında 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğinden kapsamlı sorular beklenirken bu konuda hiç soru çıkmamıştır. Hatta anayasa değişikliklerinin en kapsamlı olduğu anayasanın "Yargı" kısmından soru dahi sorulmamıştır. Bir diğer dikkat çeken husus 2011 lisans sınavında İdare Hukukun' a ilişkin soru sayısında artış yaşanmasıdır. Diğer yıllara bakıldığında İdare Hukuku'ndan yıla göre bir ile iki arasında soru çıkarken KPSS 2011' de üç adet soru sorulmuştur.

Genel itibariyle KPSS 2011 vatandaşlık soruları temel vatandaşlık ve anayasa bilgisiyle yapılabilmekte ve sorunların çözümü, detaylı bilgiye sahip olmayı gerektirmemektedir.KPSS 2011 Gelişim Psikolojisi / Özgür Ulaş BÖLÜCEK

Genel olarak bakıldığında sürpriz niteliğinde ya da KPSS'de şimdiye kadar sorulmamış sorular yer almaktadır. Bağlanma biçimleri ve Bem'in cinsiyet rolleri yaklaşımına ilişkin sorular bu kapsamda değerlendirilebilir. Diğer sorular beklendiği üzere Piaget, Erikson, Freud ve Kohlberg'in kuramlarına yöneliktir. Ayrıca uzun bir aradan sonra en son 2004'te sorulan gelişim ilkeleri sorusu sorulmuştur.KPSS 2011 Ölçme ve Değerlendirme / Burçin ORÇAN

Soruların önceki yıllara göre daha farklı ve zor olduğu gözlendi. (Yaklaşık 8 sorunun zor olarak nitelendirilebileceği söylenebilir.) Daha önceden duyulmamış farklı bir kavramla ilgili soruya rastlanmadı. Genelde kitaplarda ve derslerde değinilen konularla ilgili sorular olmasına rağmen soruş tarzındaki farklılık nedeniyle öğrencilerin zorlandığı bilgisine ulaşıldı. Genel olarak sınavın kapsam geçerliğinin düşük olduğu ve bazı önemli konuların sınavda yer almadığı görüldü.KPSS 2011 Öğrenme Psikolojisi / Özgür Ulaş BÖLÜCEK

Genel olarak beklenen sorular olmakla birlikte pekiştirme tarifelerine ilişkin soru sürpriz olarak nitelendirilebilir. Öğrenme psikolojisinin soruları kapsam bakımından incelendiğinde önceki senelerde olduğu gibi davranışçı kuramın yoğunluğundan söz edilebilir. Hatta davranışçı kuram ağırlıklı bir sınav niteliğindedir. Önceki yıllarda özellikle 2010 KPSS'de öğrenmeyi etkileyen faktörlerden yaklaşık 7 – 8 soru çıkmışken bu sınavda yalnızca bir soru çıkmıştır. Bu da gözlenen bir farklılıktır.KPSS 2011 Program Geliştirme / Mehmet KIRLANGIÇ

Sınavın zorluk derecesinin Türkiye Geneli deneme sınavları ayarında olduğu söylenebilir. Program Geliştirme sorularında genel olarak kapsam geçerliğine uyulduğu tespit edilmiştir. Eğitime ilişkin temel kavramlar içerisinde kitabımıza geçen yıl eklediğimiz kültürlenme, kültürleşme, kültürel şok gibi kavramların önemli olduğu bu sınavda çıkan kültürleşme sorusu ile doğrulanmıştır. KPSS 2011 kapsamında, Türkiye Geneli deneme sınavlarımızda özellikle kullanmış olduğumuz diyalog tarzı sorulara yer verilmiştir. Esasicilik sorusu bu durumu örnekler niteliktedir. Genel anlamda program geliştirme sorularında ayırt edici ve ayrıntının önemsendiği sorulara yer verilmiştir. Bununla beraber tüm soru bankalarımızda ve deneme sınavlarımızda, konu anlatımlı kitabımızda yer alan sorular KPSS 2011'de çıkmıştır.KPSS 2011 Rehberlik / Simge YAVUZER

2011 KPSS rehberlik sorulan 2010 KPSS soruları ile zorluk derecesi olarak paralellik gösterdesede 2011 KPSS sorularının konu dağımındaki değişim göze çarpmaktadır. 2010 sınavı daha çok teknik bilgi (Hizmet türleri, Başlıca rehberlik türleri) üzerine kuruluyken 2011 sınavı teknik bilgiler içermekle birlikte problem durumlarını iyi anlamaya, analiz etmeye ve bunun sonrasında izlenebilecek davranışlara göre hazırlanmıştır. Yani yorum ve analiz bilgisi önem kazanmıştır. 2011 KPSS sırası, 2010 sınavının öncül ve soru uzunluğu açısından paralellik göstermektedir. 2011 sınavında, 2010 sorusuna kıyasla insancıl yaklaşıma ilişkin daha fazla ve daha geniş kapsamlı sorulara ağırlık verilmiştir. 2010 sınavında daha önce sorulmamış olan Rogers kavramlarından "yaşantılara açık olma"ya değinilirken 2011 sınavında bir diğer Rogers kavramı olan "Varoluşsal yaşama"ya değinilmiştir. Bu durum ÖSYM'nin spesifik olarak Rogers kavramlarının ve insancıl kurama ilişkin ayrıntılandırma üzerinde durduğunun bir göstergesidir. 2010 sınavına kadar bu başlıklara değinilmemiş olması bir farklılığı arz etmektedir. Geçen yıllarda daha sık olarak (en az 3 soru) sorulan "empati" (iletişim) sorusundan direk soru sorulmamış fakat iki soruda empatik bir anlayış çözülmesi gereken farklı bir soru tipine değinilmiştir. 2010 yılına paralel olarak bir rehberlik sorusu yine disiplinler arası (Ölçme alanı ile) sorulmuştur. 2010 yılında vaka kaydı sorusu 2011 yılında Başlıca rehberlik türlerinden yetenek – başarı konusu disiplinler arası bilgi gerektirip sorunun çözümünde ölçme alanınında bilgilerinin sınanmasını sağlamıştır. 2011 yılında Bireyi Tanıma Teknikleri konusundan farklı başlıklara ve farklı bir biçimde değinilmiştir. 2011 sınavında Başlıca rehberlik türleri kapsamında olan mesleki rehberlik kuramcılarından Super'in dönemleri ve Holland'ın tipolojisinden bir soru gelmiştir. Bu durum konulara ilişkin ayrıntılandırmanın önemini ortaya koymaktadır.KPSS 2011 Öğrenim Yöntem ve Teknikleri / Mehmet KIRLANGIÇ

KPSS 2011 ÖYT sorularının yoruma dayalı (özellikle 6 – 7 soru) olduğu söylenebilir. Sınavın zorluk derecesinin Program Geliştirmede olduğu gibi Türkiye Geneli deneme sınavları düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Sorular genel hatlarıyla disiplinlerarası nitelik taşımaktadır. Özellikle 4. soruda Rehberlik ve Ölçme ve Değerlendirme kavramlarının izleri net bir şekilde görülmektedir. Özet olarak Türkiye Geneli Deneme sınavlarımızda ve Modüler Soru Bankamızda yer verdiğimiz sorulara benzer soruların Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri bölümünde sorulduğu söylenebilir.


sponsorlu bağlantılar

bilgi-tartisma

sayfabildirGörüşlerinizi bildirmek için aşağıdaki yorum formunu kullanabilirsiniz.

Facebook, Hotmail veya Yahoo hesabınızdan giriş yapmış olmanız gerekir..